Föreläsningsfilmer

På denna sida kan du se program för gamla event och även gå in på respektive programpunkt för att se video och ta del av åhörarkopior i de fall föreläsaren har godkänt publicering.

Notera att filmerna från 2017 för närvarande återfinns under respektive föreläsningssida (klicka dig vidare från Program och Brainchild Pro (yrkesverksamma).

Hoppa direkt till någon av våra tidigare föreläsningsdagar:

Brainchild 2 Pro (Yrkesverksamma) – Inga filmer publicerade än. Tillkommer senare.
Brainchild 2 (Unga och anhöriga) – Tre publicerade filmer. Eventuellt tillkommer en senare.
Brainchild 1 (Unga och anhöriga) – Tre publicerade filmer.

 


Program (föreläsningar) för Brainchild 2 Pro, sön 2016-11-21:

PRO

08:00 Frukost serveras (eventrummet, bredvid restaurangen)

08:30 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

09:30 Skollagen och Skolverkets stödmaterial.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

10:45 Identifiering och psykologtestning.
Nina Elfström, leg psykolog och Linda Ankartjärn, leg. psykolog.

12:00 Lunch (eventrummet, bredvid restaurangen)
Mer information publiceras senare.

13:00 Specialpedagogik och handlingsplan.
Pia Rehn, ped.mag, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

13:50 Med rätt att utmanas i en skola för alla – Karlstads arbete med särbegåvning.
Annika Thyberg, matematikutvecklare och förstelärare i Karlstads kommun.

14:50 Eftermiddagskaffe (eventrummet, bredvid restaurangen)

15:15 Frågepanel. (till ca kl. 16)
Med alla föreläsare som har möjlighet att närvara.

(titta tillbaka senare för uppdateringar)

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Välkomna!

Ursprunglig presentationstext:

Nytt för höstens upplaga av Brainchild är att vi har måndagen avsatt för yrkesverksamma inom skolvärlden – såväl pedagoger som skolpolitiker, rektorer m.fl. Från förskola till gymnasium. Boka in datumet i kalendern redan nu! Frukost serveras från kl. 8 och första föreläsningen börjar 8:30 (sista beräknas sluta kl. 16).

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Frågor som vi vill ge dig svar på:

*Varför och hur ska särbegåvade elever identifieras och stödjas i klassrummet?
*Vilka krav ställs i den nya skollagen?
*Hur kan Skolverkets stödmaterial användas?
*Vilken hjälp och stöd går att få från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)?
*Hur kan handlingsplaner användas på olika nivåer och vad innebär den handlingsplan för kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram?
*Vilka kan hjälpa med att höja kompetensen på hela arbetsplatsen?

GCP informationsblad (bl.a. om kostnadsfri presentation i er skola)
Inbjudan GCP utbildning och rektorsträff (Stockholm, 2017)

Brainchild Pro 21a november är nu fullbokat. För att bli uppsatt på reservlista, maila daniella.as@tekniskamuseet.se.

Livesändning: https://www.youtube.com/user/AndreasHillergren/live

 


Program (föreläsningar) för Brainchild 2, sön 2016-11-20:

Gå in på programpunkt kl 11:45, 13 och 14:15 för föreläsningsfilmer.

10:30 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

11:45 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade.
Organisationer berättar om sin verksamhet, som kan passa särskilt begåvade unga.
Mer information publiceras senare.

13:00 Högkänslighet.
Om hur det kan vara energikrävande att ta in omvärlden mer och starkare än andra.
Elin Lundberg, familjeterapeut, socionom, pedagog.

14:15 Intensiteter (Dabrowski’s five overexcitabilities)
Överexalterade kan upplevas som ”för mycket”,  men överväxeln är också en styrka.
Anna Arvsten, leg. pedagog, författare.

15:30 Testning.
Psykologer berättar om begåvningstestning och hur det kan förbättra barnets skolgång.
Nina Elfström, leg. psykolog och Linda Ankartjärn, leg. psykolog.

Program (träffar och aktiviteter):

11:30 Lekträff (samling vid starten för MegaMinds hinderbana)
12:45 Tweenieträff* (samling vid synapserna, vid ingången till MegaMind)
12:45 Tonårsfika (samling vid cafét vid MegaMind)
13:45 Workshop i minnesträning och lärande utifrån hjärnans styrkor (Hackalabbet en trappa upp i MegaMind) OBS! begränsat antal platser, anmälan sker på plats under dagen.

*Tweenie = äldre än lekträffsålder men yngre än tonåring (d.v.s. between).

 


Program (föreläsningar) för Brainchild 1, 2016-04-02:

Gå in på programpunkt kl 13, 14 och 15 för föreläsningsfilmer.

11:00 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

12:00 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade.
Ett flertal organisationer presenterar sina verksamheter.

13:00 Hämmande perfektionism och prestationsångest.
Anna Arvsten, förstelärare, föreläsare, utbildningskonsult.

14:00 Särskilt begåvade tonåringar – ”Mellan hopp och förtvivlan”.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.

15:00 Studieteknik – ”Så lätt att det till sist blir svårt”.
Maria Bivesjö, leg. gymnasielärare, förstelärare.

Program (träffar):

11:00 Tonårsfika (samling utanför hörsalen) – Obs! Kan komma att senareläggas 5-10min.
14:00 Lekträff (samling utanför hörsalen)

Tusen tack till alla föreläsare, informatörer, funktionärer, besökare (ca 200-250st) och Tekniska Museet som var med och gjorde Brainchild-dagen till något att minnas länge. Ett speciellt tack även till Tieto, som generöst och engagerat erbjöd oss att vara i deras lokaler om det skulle ha behövts.

Det uttrycktes under dagen en stark önskan om fler Brainchild-event. Är fler villiga att bidra med sitt engagemang (kontakta projektledare, se Om oss) så kan detta bli verklighet. Håll utkik på denna hemsida och på Filurum och GCPs Facebook-grupper för uppdateringar.