Föreläsningsfilmer

På denna sida kan du se program för gamla event och även gå in på respektive programpunkt för att se video och ta del av åhörarkopior i de fall föreläsaren har godkänt publicering.
Program (föreläsningar) för Brainchild 1, 2016-04-02:

Gå in på programpunkt kl 13, 14 och 15 för föreläsningsfilmer.

11:00 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

12:00 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade.
Ett flertal organisationer presenterar sina verksamheter.

13:00 Hämmande perfektionism och prestationsångest.
Anna Arvsten, förstelärare, föreläsare, utbildningskonsult.

14:00 Särskilt begåvade tonåringar – ”Mellan hopp och förtvivlan”.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.

15:00 Studieteknik – ”Så lätt att det till sist blir svårt”.
Maria Bivesjö, leg. gymnasielärare, förstelärare.

Program (träffar):

11:00 Tonårsfika (samling utanför hörsalen) – Obs! Kan komma att senareläggas 5-10min.
14:00 Lekträff (samling utanför hörsalen)

Tusen tack till alla föreläsare, informatörer, funktionärer, besökare (ca 200-250st) och Tekniska Museet som var med och gjorde Brainchild-dagen till något att minnas länge. Ett speciellt tack även till Tieto, som generöst och engagerat erbjöd oss att vara i deras lokaler om det skulle ha behövts.

Det uttrycktes under dagen en stark önskan om fler Brainchild-event. Är fler villiga att bidra med sitt engagemang (kontakta projektledare, se Om oss) så kan detta bli verklighet. Håll utkik på denna hemsida och på Filurum och GCPs Facebook-grupper för uppdateringar.