Föreläsningsfilmer

På denna sida kan du se program för gamla event och även gå in på respektive programpunkt för att se video och ta del av åhörarkopior i de fall föreläsaren har godkänt publicering.

Hoppa direkt till någon av våra tidigare föreläsningsdagar:

Brainchild 4 Pro (Yrkesverksamma) – 3 publicerade filmer (se även URs filmer från dagen)
Brainchild 4 (Unga och anhöriga) – En publicerad film. Fler tillkommer senare.
Brainchild 3 Pro (Yrkesverksamma) – 5 publicerade filmer (samtliga föreläsningar).
Brainchild 3 (Unga och anhöriga) – 5 publicerade filmer (samtliga föreläsningar).
Brainchild 2 Pro (Yrkesverksamma) – Inga filmer publicerade än. Tillkommer senare.
Brainchild 2 (Unga och anhöriga) – Tre publicerade filmer. Eventuellt tillkommer en senare.
Brainchild 1 (Unga och anhöriga) – Tre publicerade filmer.


Program (föreläsningar) för Brainchild 4 Pro, mån 3:e december 2018 (kl. 8:00-16:00):

8:00 Insläpp, registrering och frukost.

08:30 Särskild begåvning – Erfarenheter och bagage från förskolan
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever och Särskilt begåvade barn, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

9:30 Extrembegåvning och radikalacceleration
Johan N, grundare och projektledare för Brainchild, initiativtagare och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning.

10:45 Olika synsätt på särskild begåvning
Elisabet Mellroth, ECHA-certifierad specialist in gifted education, forskar inom pedagogiskt arbete (disputerar i december), gymnasielärare och Karlstads projektledare för arbete med särskild begåvning.

12:00 Lunch

13:00 Internationella perspektiv på att möta särskilt begåvade elever
Elisabet Mellroth, ECHA-certifierad specialist in gifted education, forskar inom pedagogiskt arbete (disputerar i december), gymnasielärare och Karlstads projektledare för arbete med särskild begåvning.

13:50 Att se de osynliga – Särskilt begåvade i de mest underidentifierade grupperna
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever och Särskilt begåvade barn, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

14:50 Eftermiddagskaffe

15:15 Frågepanel
Med alla föreläsare som har möjlighet att närvara.


Program (föreläsningar) för Brainchild 4, lör 1:a december 2018 (kl. 10:30-16:15)

10:30 Begåvningsresan från förskola till skola
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever och Särskilt begåvade barn, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

11:45 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade
Organisationer berättar om sina verksamheter, som kan passa särskilt begåvade unga.

13:00 Byråkratibrottning och hur vi alla kan påverka
Johan N, grundare och projektledare för Brainchild, initiativtagare och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning.

14:15 Begåvningsnivåer och sällsynthet
Johan N, grundare och projektledare för Brainchild, initiativtagare och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning.

15:30 Frågepanel
Med föreläsare m.fl.

Program (träffar och aktiviteter):

11:30 Lekträff (samling vid starten för MegaMinds hinderbana)
12:45 Tweenieträff* (samling vid synapserna, vid ingången till MegaMind)
12:45 Tonårsfika (samling vid cafét vid MegaMind)

Program (föreläsningar) för Brainchild 3 Pro, mån 27e november 2017 (kl. 8:45-16:30)

För den som söker grundläggande kunskap inom området rekommenderas att läsa sidan Skolans första hjälpen för arbete med särskilt begåvade elever.

PRO

08:45 Insläpp och frukost

09:30 Introduktion – Pedagogens utmaningar och möjligheter med särskilt begåvade elever.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

10:45 2E, särskild begåvning med förhinder och missledande symptom.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

12:00 Lunch

13:00 Elever berättar: Detta önskar vi att lärare visste om särskild begåvning
Lanny, 8år, går i sexan och har skrivit en bok om särskilt begåvade flickan Linn.
Hanna, 13 år, har först nu börjat få de förändringar hon behöver i skolan för att må bra.

13:50 Vad ska det bli av de särskilt begåvade? – Vägledning inför studier, karriär och livet
Staffan Harling, leg. psykolog och leg. lärare. Specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Verksam inom Arbetsförmedlingen med vägledning, utredningar och interna konsultationer.

14:50 Eftermiddagskaffe

15:15 Frågepanel
Med alla föreläsare som har möjlighet att närvara. Se film nedan.


Program (föreläsningar) för Brainchild 3, lör 25e november 2017 (kl. 10:30-16:30)

Notera att det inte är några aktiviteter under söndagen utan enbart under lördagen (och måndagen för yrkesverksamma).

10:30 Introduktion – Särskild begåvning i hem och skola
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

11:45 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade
Organisationer berättar om sina verksamheter, som kan passa särskilt begåvade unga.

13:00 2E, särskild begåvning möter diagnos eller symptom orsakade av understimulans?
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Författare till Särskilt begåvade elever, medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

14:15 Vägen framåt – Utbildningsval, yrke och framtid som särskilt begåvad
Staffan Harling, leg. psykolog och leg. lärare. Specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Verksam inom Arbetsförmedlingen med vägledning, utredningar och interna konsultationer.

15:30 Frågepanel
Med föreläsare m.fl. Video inbäddad nedan.

Program (träffar och aktiviteter):

11:30 Lekträff (samling vid starten för MegaMinds hinderbana)
12:45 Tweenieträff* (samling vid synapserna, vid ingången till MegaMind)
12:45 Tonårsfika (samling vid cafét vid MegaMind)

*Tweenie = äldre än lekträffsålder men yngre än tonåring (d.v.s. between).


Program (föreläsningar) för Brainchild 2 Pro, sön 2016-11-21:

PRO

08:00 Frukost serveras (eventrummet, bredvid restaurangen)

08:30 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

09:30 Skollagen och Skolverkets stödmaterial.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

10:45 Identifiering och psykologtestning.
Nina Elfström, leg psykolog och Linda Ankartjärn, leg. psykolog.

12:00 Lunch (eventrummet, bredvid restaurangen)
Mer information publiceras senare.

13:00 Specialpedagogik och handlingsplan.
Pia Rehn, ped.mag, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

13:50 Med rätt att utmanas i en skola för alla – Karlstads arbete med särbegåvning.
Annika Thyberg, matematikutvecklare och förstelärare i Karlstads kommun.

14:50 Eftermiddagskaffe (eventrummet, bredvid restaurangen)

15:15 Frågepanel. (till ca kl. 16)
Med alla föreläsare som har möjlighet att närvara.

(titta tillbaka senare för uppdateringar)

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Välkomna!

Ursprunglig presentationstext:

Nytt för höstens upplaga av Brainchild är att vi har måndagen avsatt för yrkesverksamma inom skolvärlden – såväl pedagoger som skolpolitiker, rektorer m.fl. Från förskola till gymnasium. Boka in datumet i kalendern redan nu! Frukost serveras från kl. 8 och första föreläsningen börjar 8:30 (sista beräknas sluta kl. 16).

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Frågor som vi vill ge dig svar på:

*Varför och hur ska särbegåvade elever identifieras och stödjas i klassrummet?
*Vilka krav ställs i den nya skollagen?
*Hur kan Skolverkets stödmaterial användas?
*Vilken hjälp och stöd går att få från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)?
*Hur kan handlingsplaner användas på olika nivåer och vad innebär den handlingsplan för kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram?
*Vilka kan hjälpa med att höja kompetensen på hela arbetsplatsen?

GCP informationsblad (bl.a. om kostnadsfri presentation i er skola)
Inbjudan GCP utbildning och rektorsträff (Stockholm, 2017)

Brainchild Pro 21a november är nu fullbokat. För att bli uppsatt på reservlista, maila daniella.as@tekniskamuseet.se.


Program (föreläsningar) för Brainchild 2, sön 2016-11-20:

Gå in på programpunkt kl 11:45, 13 och 14:15 för föreläsningsfilmer.

10:30 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

11:45 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade.
Organisationer berättar om sin verksamhet, som kan passa särskilt begåvade unga.
Mer information publiceras senare.

13:00 Högkänslighet.
Om hur det kan vara energikrävande att ta in omvärlden mer och starkare än andra.
Elin Lundberg, familjeterapeut, socionom, pedagog.

14:15 Intensiteter (Dabrowski’s five overexcitabilities)
Överexalterade kan upplevas som ”för mycket”,  men överväxeln är också en styrka.
Anna Arvsten, leg. pedagog, författare.

15:30 Testning.
Psykologer berättar om begåvningstestning och hur det kan förbättra barnets skolgång.
Nina Elfström, leg. psykolog och Linda Ankartjärn, leg. psykolog.

Program (träffar och aktiviteter):

11:30 Lekträff (samling vid starten för MegaMinds hinderbana)
12:45 Tweenieträff* (samling vid synapserna, vid ingången till MegaMind)
12:45 Tonårsfika (samling vid cafét vid MegaMind)
13:45 Workshop i minnesträning och lärande utifrån hjärnans styrkor (Hackalabbet en trappa upp i MegaMind) OBS! begränsat antal platser, anmälan sker på plats under dagen.

*Tweenie = äldre än lekträffsålder men yngre än tonåring (d.v.s. between).


Program (föreläsningar) för Brainchild 1, 2016-04-02:

Gå in på programpunkt kl 13, 14 och 15 för föreläsningsfilmer.

11:00 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

12:00 Fritidsaktiviteter för särskilt begåvade.
Ett flertal organisationer presenterar sina verksamheter.

13:00 Hämmande perfektionism och prestationsångest.
Anna Arvsten, förstelärare, föreläsare, utbildningskonsult.

14:00 Särskilt begåvade tonåringar – ”Mellan hopp och förtvivlan”.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.

15:00 Studieteknik – ”Så lätt att det till sist blir svårt”.
Maria Bivesjö, leg. gymnasielärare, förstelärare.

Program (träffar):

11:00 Tonårsfika (samling utanför hörsalen) – Obs! Kan komma att senareläggas 5-10min.
14:00 Lekträff (samling utanför hörsalen)

Tusen tack till alla föreläsare, informatörer, funktionärer, besökare och Tekniska Museet som var med och gjorde Brainchild-dagen till något att minnas länge. Ett speciellt tack även till Tieto, som generöst och engagerat erbjöd oss att vara i deras lokaler om det skulle ha behövts.

Det uttrycktes under dagen en stark önskan om fler Brainchild-event. Är fler villiga att bidra med sitt engagemang (kontakta projektledare, se Om oss) så kan detta bli verklighet. Håll utkik på denna hemsida och på Filurum och GCPs Facebook-grupper för uppdateringar.