Kategoriarkiv: Föreläsare

Föreläsare: Staffan Harling

Vägen framåt – Utbildningsval, yrke och framtid som särskilt begåvad

Staffan HarlingUtbildningsvägledning, yrkesvägledning och livsråd som unga idag får är riktade mot en bred målgrupp men ges sällan med förståelse för funktionssätt, tankar och känslor hos särskilt begåvade, som därför kan uppleva svårigheter att finna meningsfulla sammanhang. Staffan skriver på begåvadevuxna.nu att en nyckel är att ”dessa individer behöver lära sig om vad som är normalt för dem”.

Vi kommer bland annat att få höra om några problem som uppstår regelbundet för särskilt begåvade. Ett av dessa är när de har potential inom så många områden att det inte går att göra ett naturligt uteslutningsval av utbildning eller karriär. Den som är intresserad av många olika saker kan bli handlingsförlamad inför att behöva välja bort nästan allt. Traditionella vägledningsmetoder riskerar att ge särskilt begåvade en ökad känsla av utanförskap, eftersom metoderna utgår från hur normaleleven fungerar.

Omvärldens okunskap och emellanåt intolerans mot särskild begåvning medför ett ökat behov av strategier för att manövrera omgivningen. Styrkor kan ibland bli belastningar, inte minst på en arbetsplats.

Obs! Länka/bädda inte in nedanstående video direkt utan länka istället till denna sida. Detta då en ombearbetade version, med ny adress, kommer att ersätta den befintliga filmen på Youtube.

Staffan Harling

Staffan Harling är leg. lärare och leg. psykolog, specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Han har sedan 2011 arbetat inom Arbetsförmedlingen med vägledning och utredningar av arbetssökande samt interna konsultationer med arbetsförmedlare och annan personal. I egenskap av föreläsare om särskilt begåvade barn och vuxna har han bjudits in till bl.a. skolor och SPSM. Han har även varit klassisk musiker och beskriver sig själv som ”en av de där som ständigt måste välja bort en massa intressanta saker”.


Som ideellt projekt har Staffan skapat sidorna 
begavadevuxna.nu och begavadebarn.nu, som för många har blivit inkörsporten till insikt om deras egen eller närstående barns särskilda begåvning.

Föreläsare: Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Twice exceptional brukar förkortas 2E och kan enkelt förklaras som hög begåvning med förhinder. Översättningen dubbelriktad begåvningsproblematik är en riktig tungvrickare, så inom svensk begåvningsforskning är fortfarande det engelska uttrycket vanligast förekommande. Att det har positiva konnotationer att vara exceptionell är en bonus.

Att vara förälder till ett av dessa barn kan vara förvirrande och många vet inte vad de ska tro – om barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller är särskilt begåvat. Att söka sig en psykolog som är kunnig inom särskild begåvning kan avslöja om det är både och, vilket som i så fall är vilket i vad som syns utåt och hur det samspelar i barnet. Denna förståelse, tillsammans med metoder som föreläsningen kommer att gå igenom, är värdefullt både för relationen med barnet och för familjesituationen som helhet. För barnet kan självinsikten som följer på ett särbegåvningskonstaterande minska den ångest och frustration som kommer av att inombords ha två extremer som emellanåt drar i motsatta riktningar.

Föräldern kan behöva vara barnets företrädare och hjälpa skolan och omgivningen att hjälpa och förstå barnet och dess behov. Mona betonar särskilt att ”Begåvningen måste mättas FÖRST!”, för att ”ju större glappet är mellan elevens inre förmåga och undervisningens nivå, desto svårare kommer elevens diagnossymptom att vara”. Med anpassningar försvinner i vissa fall problematiska inåt- eller utåtvända beteenden t.o.m. i sådan grad att diagnos inte längre är aktuell.

Ett sällan uppmärksammat perspektiv, som också kommer beröras, är särskilt begåvning i kombination med fysiska sjukdomar och funktionshinder, där skola och fritid exempelvis kan behöva anpassas efter stora och svårförutsägbara variationer i orken.


Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Föreläsare: Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi inleder Brainchild med en introduktionsföreläsning om vad särskilt begåvning är och hur det kan påverka skolgång och liv för såväl barn eller tonåring som familj och anhöriga. Du som har misstanke om särskild begåvning kommer få veta mer om vanliga tecken och egenskaper tillsammans med varningstecken på en oanpassad miljö.

Att vara särskilt begåvad handlar inte bara om förmågor utan kommer ofta med skillnader i sätt att ta in omvärlden, tänka och umgås. Många känner sig udda och som om de är på en annan våglängd än omgivningen och det kan vara rent omvälvande att få veta att det finns fler som fungerar på liknande vis, vilket kan ställa tidigare ansträngningar att passa in på ända.

Nyckeln till ett välfungerande liv ligger i självkännedom och kunskap. Förståelse från de nära är likaledes viktigt och i många fall är en påläst och engagerad förälder en förutsättning för att skolan ska börja se och tillgodose de speciella behov som den särskilt begåvade eleven har. Därför syftar denna föreläsning till att ge en grundläggande orientering och du kommer få höra om skolans skyldigheter och möjligheter såväl som begränsningar och hur du kan bemöta vanligt spridda missuppfattningar och attityder. Du kommer även få information om var du kan lära dig mer och komma i kontakt med andra unga respektive föräldrar i liknande situation.

Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Föreläsare: Staffan Harling

Vad ska det bli av de särskilt begåvade? – Vägledning inför studier, karriär och livet

Staffan HarlingStaffan skriver på begåvadevuxna.nu att en nyckel är att särskilt begåvade ”behöver lära sig om vad som är normalt för dem”. Vägen till självkännedom är livslång och börjar långt innan gymnasievalet. Redan i femtonårsåldern förväntas elever göra utbildningsval som påverkar deras framtid, omkring tio år innan deras hjärna är färdigutvecklad och långt innan de har kunskap om vad olika yrken innebär. En insiktsfull och coachande pedagog kan bespara många års vedermödor och samtidigt bidra till att fantastiska samhällsvärden förverkligas.

Vi kommer bland annat att få höra om några problem som uppstår regelbundet för särskilt begåvade. Ett av dessa är när de har potential inom så många områden att det inte går att göra ett naturligt uteslutningsval av utbildning eller karriär. Den som är intresserad av många olika saker kan bli handlingsförlamad inför att behöva välja bort nästan allt. Traditionella vägledningsmetoder riskerar att ge särskilt begåvade en ökad känsla av utanförskap, eftersom metoderna utgår från hur normaleleven fungerar.

För sitt välbefinnandes skull behöver den särskilt begåvade också få hjälp att hitta givande sociala sammanhang, företrädesvis med jämlikar. Vi kommer även få exempel på verktyg för vägledning, för att ge de särskilt begåvade strategier som kan bistå dem genom gymnasie- och yrkesval och vidare genom hela livet.

Staffan Harling

Staffan Harling är leg. lärare och leg. psykolog, specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Han har sedan 2011 arbetat inom Arbetsförmedlingen med vägledning och utredningar av arbetssökande samt interna konsultationer med arbetsförmedlare och annan personal. I egenskap av föreläsare om särskilt begåvade barn och vuxna har han bjudits in till bl.a. skolor och SPSM. Han har även varit klassisk musiker och beskriver sig själv som ”en av de där som ständigt måste välja bort en massa intressanta saker”.


Som ideellt projekt har Staffan skapat sidorna 
begavadevuxna.nu och begavadebarn.nu, som för många har blivit inkörsporten till insikt om deras egen eller närstående barns särskilda begåvning.
Lanny och Hanna

Föreläsare: Lanny och Hanna

I fiktionens värld framställs det särskilt begåvade barnet ofta som ett brådmoget universalgeni men med upplevelser och drivkrafter som hela publiken kan känna igen sig i. Det är lätt att få för sig att ”vi har inget särbegåvat barn på vår skola” när ribban framställs ligga på en nivå som få (om några) barn når upp till i verkligheten, där vi istället tenderar att brottas med problematik som fiktionen bortser från.

De två elever som ni kommer få träffa under denna föreläsning ligger båda inom övre delen av det så kallade extremspektrumet (av Skolverkets stödmaterial framgår att extremt begåvade elever utgör mindre än 1% av alla elever), men har ändå behövt öppensinnade pedagoger för att identifieras och få hjälp. Merparten särskilt begåvade elever har mindre iögonfallande egenskaper och förmågor men kan likväl ha stora behov. Samtidigt är det tacksamt att anpassa för de extremt begåvade, då åtgärderna kan komma hela spektrumet till gagn.

LaLannynny är 8 år gammal och går i sjätte klass – så kallad radikal acceleration, där eleven flyttar upp tre eller fler årskurser. Hennes annorlunda behov och förmågor visade sig redan i förskolan och i förskoleklass mådde hon allt sämre då hon förväntades anpassa sig efter en nivå som hon passerat för ett halvt liv sedan. ”Det är enklast för alla så” fick hon höra och önskemål om individanpassning sågs på sina håll som rent provocerande men samtidigt fanns positiva krafter som har gjort stor skillnad för Lanny. Boken som hon under året i förskoleklass skrev, med mycket hämtat från egna upplevelser, finns idag i flera skolbibliotek och har sålts i hundratals exemplar. Lanny har också medverkat i bl.a. TV4s Nyhetsmorgon, DN och SvD för att sprida kunskap om särskild begåvning.

Hanna
Hanna
är 13 år gammal och har upplevt många år av hinder i skolan, med stora effekter på måendet, och hon menar att ”det är svårt och jobbigt, ibland rent plågsamt, att gå i en vanlig skola som särbegåvad”. Idag har Hanna fått flytta upp en årskurs, till åttan, och har äntligen börjat få de förändringar hon behöver för att må bra. Hon känner starkt för att skolan måste anpassas för att fungera även för de särskilt begåvade och för att sprida medvetenhet har hon bland annat medverkat i Skavlan Jr och UR Barnaministeriet. Med utgångspunkt i sin egen skolgång kommer Hanna under Brainchild att berätta vad hon önskar att vuxna i skolan visste om hur det är att vara särskilt begåvad.

Mer information:

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”.

DN (2017) ”Särbegåvade Lanny – en vanlig men ovanlig tjej”.

SvD Junior (2017) ”Lanny, 8 år, går med femmorna”.

Legatus Mensae (2017) ”Lanny tillhör den yttersta promillen”.

Linn-boken – information om boken skriven av Lanny.

SVT Skavlan Jr (2017) med Hanna.

UR Barnaministeriet dokumentär (2016) ”Jag är smartare än läraren”, med Hanna.

Föreläsare: Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Twice exceptional brukar förkortas 2e och kan enkelt förklaras som hög begåvning med förhinder (NPF e.dyl.). Översättningen dubbelriktad begåvningsproblematik är en riktig tungvrickare, så inom svensk begåvningsforskning är fortfarande det engelska uttrycket vanligast förekommande. Att det har positiva konnotationer att vara exceptionell är en bonus.

I förekommande fall är det sällan som acceleration och berikning sker. Funktionsnedsättningen får ofta diktera den övergripande nivån och vara avgörande för när nya utmaningar erbjuds. Elevens inre förmåga sätts på vänt när tid och energi tvingas läggas på ren mental överlevnad. Mycket frustration kan byggas upp hos exempelvis en dyslektisk elev vars abstraktions- och reflektionsförmåga vida överstiger prestationsförmågan, så som den bedöms av skolan.

Sällan uppmärksammat är också särskilt begåvning i kombination med fysiska sjukdomar och funktionshinder, där undervisningen exempelvis kan behöva anpassas efter stora och svårförutsägbara variationer i orken.

Särskild begåvning tillsammans med stor energiåtgång kompenserar ibland för funktionsnedsättningar med resultatet att såväl begåvning som funktionsnedsättning kan förbli oupptäckta. En effekt i motsatt riktning kan komma av understimulans, som leder till en ohanterlig frustration eller tristess, som i sin tur manifesteras i problematiska inåt- eller utåtvända beteenden, med misstanke om ADHD/ADD eller Aspergers syndrom/autism som följd. Oavsett elevens funktionsvariationer är pedagogens kunskaper och förståelse central för en välfungerande och välmående skolgång.

 

Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Twice exceptional brukar förkortas 2e och kan enkelt förklaras som hög begåvning med förhinder (NPF e.dyl.). Översättningen dubbelriktad begåvningsproblematik är en riktig tungvrickare, så inom svensk begåvningsforskningen är fortfarande det engelska uttrycket vanligast förekommande. Att det har positiva konnotationer att vara exceptionell är en bonus.

I förekommande fall är det sällan som acceleration och berikning sker. Funktionsnedsättningen får ofta diktera den övergripande nivån och vara avgörande för när nya utmaningar erbjuds. Elevens inre förmåga sätts på vänt när tid och energi tvingas läggas på ren mental överlevnad. Mycket frustration kan byggas upp hos exempelvis en dyslektisk elev vars abstraktions- och reflektionsförmåga vida överstiger prestationsförmågan, så som den bedöms av skolan.

Sällan uppmärksammat är också särskilt begåvning i kombination med fysiska sjukdomar och funktionshinder, där undervisningen exempelvis kan behöva anpassas efter stora och svårförutsägbara variationer i orken.

Särskild begåvning tillsammans med stor energiåtgång kompenserar ibland för funktionsnedsättningar med resultatet att såväl begåvning som funktionsnedsättning kan förbli oupptäckta. En effekt i motsatt riktning kan komma av understimulans, som leder till en ohanterlig frustration eller tristess, som i sin tur manifesteras i problematiska inåt- eller utåtvända beteenden, med misstanke om ADHD/ADD eller Aspergers syndrom/autism som följd. Oavsett elevens funktionsvariationer är pedagogens kunskaper och förståelse central för en välfungerande och välmående skolgång.

 

Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Föreläsare: Mona Liljedahl

Introduktion – Pedagogens utmaningar och möjligheter med särskilt begåvade elever

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Föreläsningen tar avstamp i Mona Liljedahls nyligen släppta bok om pedagogik för särskilt begåvade elever och erbjuder första hjälpen – ett pedagogiskt ABC – för verksamma inom förskola och skola, och kopplar till såväl Skolverkets stödmaterial som SKLs handlingsplan.

Även en särskilt begåvad elev behöver stöd och vägledning och kommer inte alltid själv att aktivt efterfråga att bli stimulerad och motiverad. Detta är därför något som skolan måste arbeta medvetet med. Som pedagog är det viktigt att kunna möta behov av holistiskt lärande och inte fastna i traditionell fragmentiserad undervisning som byggs nerifrån och upp. Det är också viktigt att känna igen särskilt begåvade barns varningstecken på uttråkningssyndrom (”boreout”), intellektuell utmärgling och frustration.

Denna föreläsning kommer bland annat att beröra miljöanpassning, stödstrategier, kunskapstestning och inte minst det som Mona framhäver som det mest centrala i arbetet med särskilt begåvade elever, nämligen att som pedagog bära de rätta glasögonen för att se och möta dessa spännande elever.

Ladda ner slides (pdf-format): Brainchild Pro 2017 Introduktion


Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Föreläsare: Annika Thyberg

Med rätt att utmanas i en skola för alla

annika_thybergJag heter Annika Thyberg, jobbar som matematikutvecklare i Karlstads kommun och är förstelärare i matematik på Rudsskolan. Min lärargärning startade efter avslutad lärarexamen på Karlstads universitet 1997 och jag har därmed varit verksam lärare i 19 år, på högstadiet, i ämnena ma, no och teknik.

När jag 2014 blev matematikutvecklare var en av mina uppgifter att vara kontaktperson för SKL:s matematiksatsning, som startades upp med sex andra kommuner 2012. Arbetet med SKL:s handlingsplan för särskilt begåvade elever var då i sin slutfas och implementering av planen diskuterades flitigt i nätverksgruppen. Jag fick ansvaret att sprida detta arbete i Karlstads kommun. I detta arbete kom jag i kontakt med Elisabet Mellroth, som är expert inom området särskilt begåvade elever. Under 2014-2015 deltog jag som en av sju deltagare i en forskarcirkel om särskild begåvning, med fokus på uppgifter, identifikationsprocessen, nöjdhets- och motivationsfaktorer. Hösten 2015 startade Elisabet ett skolutvecklingsprojekt med namnet ”Med rätt att utmanas”. Det är detta projekt som är fokus för föreläsningen.

Syfte och mål i mitt arbete som matematikutvecklare:

 • Initiera och stötta insatser som leder till matematikutveckling med kvalitet i Karlstads kommun.
 • Matematiken i Karlstads skolor genomförs med god kvalitet hos både områdeschef, rektor, pedagog och elev.
 • Höga förväntningar och höga resultat i matematik. Hög måluppfyllelse.
 • Lärare, rektorer, förskolechefer, skolområdeschefer, skolchef, utvecklingsstöd och politiker gemensamt bidrar till att elevernas matematikkunskaper förbättras, genom att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utveckla undervisningen.
 • Elever blir bättre i matematik – resultaten analyseras via resultatdialog.
 • Förbättrad undervisningskultur med kollegialt lärande, variation och som utgår från forskning och beprövad erfarenhet samt kurs- och ämnesplaner, ämnesmetodiskt med kvalitet och med reflektioner om upplägg, genomförande och efterarbete – mäts via kvalitetsanalys.
 • Förbättrad fortbildningskultur med insatser som utgår från behov är konstruktiv, dynamisk, tillitsfull och kollegial – mäts via kvalitetsanalys.

  Nyckelstrategier i mitt arbete bygger på:

 1. Bedömning för lärande. Dylan William
 2. Synligt lärande. John Hattie
 3. Fast eller öppet mindset. Carol Dweck
 4. Problem med öppet slut. Linda Sheffield
 5. Rika problem. Linda Sheffield
 6. Lärandeobjekt-undervisning. – lära ett moment i ett ämne, inte några sidor i en bok. Skolverket
 7. Stor utmaning med hög support i undervisning. Skolverket
 8. Undervisning med förtest och sluttest. Madeleine Löwing
 9. Att lära genom diskussion. Lev Vygotskij
 10. Hög förmåga – förhållningssätt eller ”approach”. P-O Bentley
 11. Lära genom misstag. Jo Boaler
 12. Lära genom ”belonging” Dan Schwartz

SKL Handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever 2016
Publikation: En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning inom matematik

Kontakt: annika.thyberg@karlstad.se
Telefon: 054-540 29 17 / 070-603 44 90

Föreläsare: Pia Rehn (SPSM)

Specialpedagogik och handlingsplan

Pia RehnAtt vara särskilt begåvad i den svenska skolan är inte så enkelt som det kan låta. Under lång tid har nämligen även vi specialpedagoger i vårt specialpedagogiska arbete fokuserat på att stödja och anpassa lärmiljön kring elever som ligger i normalfördelningskurvans vänstra del och kring de elever som p.g.a. olika funktionsnedsättningar möter utmaningar i sin inlärning och skolgång.

Så hur ser Specialpedagogiska skolmyndigheten idag på uppdrag gällande elever med särbegåvning? När och på vilka sätt kan SPSM bistå skolor och skolhuvudmän i särbegåvningsfrågeställningar? Det är vad den här föreläsningen kommer att utgå ifrån och ge svar på.

Pia Rehn

Ped.mag, arbetar som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hon har sina rötter i och har utbildats i Finland, och hennes perspektiv på den svenska skolan kan därför liknas vid en engagerad supporter och tillika kritisk vän. Pia har arbetat vid Åbo Akademis övningsskola med handledning av lärarstuderande och är i alla lägen den genomtänkta didaktikens förespråkare.

I Sverige har hon undervisat i engelska och svenska på högstadiet och arbetat som utredande specialpedagog på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har också lärt känna den kommunala spelplanen, först via en tjänst som specialpedagog i Ekerö kommun och därefter vid den centrala utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Idag stöttar Pia främst skolor och skolhuvudmän i deras arbete kring elever med explosiva beteenden, låg skolmotivation, språkstörningar och särskild begåvning. Fråga henne gärna om vikten av goda relationer och förhållningssätt och du är intresserad av ett längre samtal.

Material som nämndes under föreläsningen

SR – Kropp och själ (radioprogram om särskild begåvning)

Föreläsare: Linda Ankartjärn och Nina Elfström

Begåvningstestning

bellcurve

Att som förälder besluta om barnet ska testas är inte det lättaste då det även bland psykologer råder delade meningar om i vilka lägen testning är motiverat. Psykologerna Linda och Nina har i sina yrkesroller sett hur testning har gjort stor nytta för många särskilt begåvade barn och kommer, med exempel från verkliga livet, att berätta om anledningar att initiera en utredning och vilka fördelar de ser med att låta testa sitt barn.

Du kommer få information om WISC – ett brett använt och erkänt begåvningstest som ger en detaljerad begåvningsprofil. Du får dessutom höra om hur testresultatet kan användas i skolan för att förbättra barnets situation.

Två anonymiserade röster från föräldrar som låtit testa sina barn:

”Resultatet var verkligen omtumlande, men gjorde så att många pusselbitar till sist föll på plats” 

”Skolan får inte begära testning för att göra anpassningar, men vi fick ett helt annat bemötande från rektor och lärare efter att vi hade svart på vitt att särbegåvningen inte bara var något vi hade inbillat oss”

Linda Ankartjärn

Linda Ankartjärn är legitimerad psykolog och verksam som skolpsykolog, där hon främst
gör begåvningsutredningar, samtidigt som hon arbetar på en privat mottagning i Hornstull.

Linda har sedan tidigare erfarenhet som barnpsykolog inom ”första linjens” psykiatri.


Nina Elfström
är legitimerad psykolog med erfarenhet från att ha arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Är nu anställd som skolpsykolog i Sollentuna kommun. Driver även en mottagning för särbegåvade. Nina Elfström

Mer info på psykolognina.wordpress.com. Medförfattare till boken “Anknytning. Om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn” av Kay Karlsson. Arbetade tidigare som journalist i 12 år.