Svenska studier

*=grundnivå, **=avancerad nivå, ***=forskarnivå

2019

2018

2017
*Gottfridsson HT2017 GU (kandidatuppsats) – Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – identifiering och anpassning av undervisning till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem

 

2016

*Joanna Björnbom 2016 Högskolan Dalarna – Särskilt begåvade elever En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997 Doktorsavhandling
Roland S Persson – Annorlunda land: Särbegåvningens psykologi

Kommande doktorsavhandlingar

Malin Ekesryd, Umeå Universitet (pedagogik)