Svenska studier

*=grundnivå, **=avancerad nivå, ***=forskarnivå

2019

**Berggren Diaz DU – De särbegåvade – elever vi behöver tala mer om: En studie som undersöker lärares erfarenheter om särbegåvade elever inom matematik. 

**Berglin och Karlsson LNU – Jag är färdig med uppgiften, nu då?: Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola

2018

Mellroth 2018 KAU (rapport över ett skolutvecklingsprojekt) – Med rätt att utmanas – i en skola för alla: Att utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande. 

Persson 2018 JU (conference paper) – Skola, utbildningspolitik och bortglömda vetenskapliga sanningar

**Alenius och Ejerhed VT2018 HV –
”De prioriteras inte då de klarar sig själva”: En diskursanalys av hur fem lärare talar om särskilt begåvade elever i matematik

**Aspebo VT2018 LTU – Det är inte bara elever i svårigheter som behöver stöd: En intervjustudie om att utmana och motivera begåvade elever i engelskundervisning

**Edlert och Sirborn 2018 UU – Särbegåvning ur vårdnadshavares perspektiv

*Gruvstad och Remes 2018 LNU –
Särskilt begåvade elever i matematikklassrummet: Hur kan lärare upptäcka, stimulera och utmana särskilt begåvade elever i matematik?

**Johansson och Raso 2018 HKR – Särbegåvad i skolan, en fördel eller en nackdel?: Är skolan rustad för särskilt begåvade elevers behov?

**Karlsson och Kupias HT2018 SU (Specialpedagogprogrammet) – Finns det någon som förstår mig och mitt barn? –  En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser gällande undervisningssituationen för barn med särskild begåvning

**Rappéll och Wilgotson 2018 HB  – Elever med särskild begåvning.: Lärares och specialpedagogers perspektiv 

*Rappéll och Wilgotson 2018 HB  – Elever med särskild begåvning.: Vilket stöd får elever med särskild begåvning i matematik?

**Saltell och Gustavsson 2018 HIS – Särskilt begåvade elevers upplevelser av skolan

(nedanstående år under uppbyggnad)

2017
*Gottfridsson HT2017 GU (kandidatuppsats) – Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – identifiering och anpassning av undervisning till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem

2016

*Joanna Björnbom 2016 Högskolan Dalarna – Särskilt begåvade elever En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik

2015

2014

2013

Doktorsavhandling – Linda Mattsson

2012

2011

Doktorsavhandling – Eva Pettersson

2010

Doktorsavhandling – Karin Modig – Intelligence and cardiovascular health : epidemiological studies of swedish men

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997 Doktorsavhandling
Roland S Persson – Annorlunda land: Särbegåvningens psykologi

Kommande doktorsavhandlingar

Malin Ekesryd, Umeå Universitet (pedagogik)