Kategoriarkiv: Uncategorized

Fritidsaktiviteter

Nedanstående organisationer presenterar sin verksamhet med start kl. 11:45 i hörsalen. Var och en kommer att hålla en kort presentation, följt av publikens frågor, innan nästa organisation tar vid.

FIA och NEO

FIA är en grupp för tjejer i ca-åldern 10-14 som ses ca en gång/månad med olika teman varje gång, med den gemensamma nämnaren att de ska stärka tron på sina egna resurser och personligheter. Kontakt: fiatweens@gmail.com

NEO är en grupp för särbegåvade kids i Stockholmstrakten åldern 10-14 år som definierar sig som killar (och deras föräldrar). Syftet: att skapa kontakter, aktiviteter och nya kompisar och kul tillfällen att ses och bara vara som man är. Kontakt: fiatweens@gmail.com

Unga Fysikers Världstävling (IYPT)

Inom Unga Fysikers Världstävling (IYPT) får elever i gymnasieålder, med särskilt intresse och begåvning för fysik eller teknik, möjlighet att syssla med forskning på riktigt, genom att bli en del av en forskargrupp och arbeta tillsammans med fysiker, forskare och ingenjörer, för att lösa obesvarade gåtor inom fysik. Som elev får du ditt eget projekt som du arbetar med under ett år, tillsammans med en forskningsmentor och får lära dig forskningshantverket. De bästa i landet får visa upp sin forskning för en expertpanel och resa iväg för att representera Sverige internationellt. Många f.d. elever är idag forskare på platser som Oxford, Cern och Stanford. Är du också morgondagens forskare? Se mer information på www.iypt.se eller kontakta jakob@lavrod.se .

Kemiklubben

På Kemiklubbens träffar, på Stockholms Universitet, får särskilt begåvade barn lära sig mer om kemi. Vi lyssnar till föreläsningar av kemiprofessor Sven Hovmöller och vid några tillfällen kommer även Nils-Erik Nylund från Kemilärarnas Resurscentrum och visar experiment. Alla barn och unga är välkomna att delta oavsett ålder och inga förkunskaper behövs. Nivån varierar lite beroende av tema, men högstadie-universitetsnivå. Kontakt: anne.p.smitt@gmail.com

Brainpool

Brainpool är en medlemsklubb för särskilt begåvade unga, 13-19 år. En plattform för att mötas, få inspiration, tänka fritt och utveckla sin fulla potential tillsammans med visionära företag. Vill uppmuntra den unika förmågan att se och förstå komplexa sammanhang, starka intresseområden, intresset för vårt samhälle och lyfta fram våra olikheter. Vi tror på framtidens talanger och bygger spännande relationer med arbetsmarknaden.

Brainpool möter ”goda förebilder” som skapat sitt eget utrymme för kunskap och sin egen väg i samhället. Bland annat en föreläsningsserie på Handelshögskolan i Stockholm med Micael Dahlén som värd. Vi besöker också olika företag som berättar om sin verksamhet och olika yrkesroller. Brainpool förmedlar också biljetter till och besöker gemensamt olika event inom affärsvärlden som visar olika möjligheter och inspirerar i yrkeslivet. Facebooksida

Föreläsare: Elin Lundberg

Högkänslighet Elin Lundberg

Ca 20% av befolkningen har ett nervsystem som behandlar intryck på ett djupare och mer intensivt sätt än andra. Detta kan innebära en större känslighet, empati och kreativitet men också en sårbarhet för överstimulering och utmattning. Det finns flera gemensamma nämnare mellan särskild begåvning och högkänslighet, men också skillnader. Exempelvis är högkänsliga fler än de särskilt begåvade, men ändå i minoritet i förhållande till de personer som är mindre stimulikänsliga till sin läggning.

Det finns indikationer på att så många som 75 % av alla särskilt begåvade även är högkänsliga. Även om högkänslighet är ungt som forskningsfält, med den amerikanska psykologiforskaren Elaine Aron som mest kända företrädare, så kan insikter om vanliga personlighetsdrag och funktionssätt hos högkänsliga vara till stor praktisk nytta för berörda personer.

Elin Lundberg

Elin är familjeterapeut, socionom, pedagog och vidareutbildar sig till psykoterapeut. Hon arbetar som familjebehandlare i Uppsala kommun och har som föreläsare egen firma.

http://elinlundberg.nu

I Sverige finns en förening för högkänsliga, för den som vill veta mer: http://hspforeningen.se
(observera att vår föreläsare Elin Lundberg föreläser oberoende från HSPföreningen)

Fotograf: Katarina Raft

Åhörarkopia: Ladda ner
(lösenord är förnamnet som kom upp i en fråga under föreläsningen – stor bokstav i början)

Brainchild är ett event för särskilt begåvade unga och deras anhöriga, där du kan lära känna andra med samma våglängd och få större självinsikt och användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen.

Vanligt hos särskilt begåvade barn är att de lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkade av repetition och tänker intensivt. De som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Lika gärna som att vara bäst i klassen kan de därför vara skoltrötta hemmasittare eller få en felaktig bokstavsdiagnos.

Uppdateringar publiceras löpande på denna hemsida, där du även hittar länkar till mer information om särbegåvning (särskild begåvning). Vi vill att en stimulerande vardag och gemenskap ska vara tillgänglig för alla unga, även de som inte är ”lagom”.

Varmt välkommen till Brainchild!

P.S.
Du är precis lika välkommen även om du än så länge bara har en magkänsla eller misstanke om särbegåvning, t.ex. p.g.a. upplevt annorlundaskap eller att (för)skolan inte upplevs som stimulerande.

 

Poster_160311