Kategoriarkiv: Uncategorized

Föreläsare: Elin Lundberg

Högkänslighet Elin Lundberg

Ca 20% av befolkningen har ett nervsystem som behandlar intryck på ett djupare och mer intensivt sätt än andra. Detta kan innebära en större känslighet, empati och kreativitet men också en sårbarhet för överstimulering och utmattning. Det finns flera gemensamma nämnare mellan särskild begåvning och högkänslighet, men också skillnader. Exempelvis är högkänsliga fler än de särskilt begåvade, men ändå i minoritet i förhållande till de personer som är mindre stimulikänsliga till sin läggning.

Det finns indikationer på att så många som 75 % av alla särskilt begåvade även är högkänsliga. Även om högkänslighet är ungt som forskningsfält, med den amerikanska psykologiforskaren Elaine Aron som mest kända företrädare, så kan insikter om vanliga personlighetsdrag och funktionssätt hos högkänsliga vara till stor praktisk nytta för berörda personer.

Elin Lundberg

Elin är familjeterapeut, socionom, pedagog och vidareutbildar sig till psykoterapeut. Hon arbetar som familjebehandlare i Uppsala kommun och har som föreläsare egen firma.

http://elinlundberg.nu

I Sverige finns en förening för högkänsliga, för den som vill veta mer: http://hspforeningen.se
(observera att vår föreläsare Elin Lundberg föreläser oberoende från HSPföreningen)

Fotograf: Katarina Raft

Åhörarkopia: Ladda ner
(lösenord är förnamnet som kom upp i en fråga under föreläsningen – stor bokstav i början)

Brainchild är ett event för särskilt begåvade unga och deras anhöriga, där du kan lära känna andra med samma våglängd och få större självinsikt och användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen.

Vanligt hos särskilt begåvade barn är att de lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkade av repetition och tänker intensivt. De som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Lika gärna som att vara bäst i klassen kan de därför vara skoltrötta hemmasittare eller få en felaktig bokstavsdiagnos.

Uppdateringar publiceras löpande på denna hemsida, där du även hittar länkar till mer information om särbegåvning (särskild begåvning). Vi vill att en stimulerande vardag och gemenskap ska vara tillgänglig för alla unga, även de som inte är ”lagom”.

Varmt välkommen till Brainchild!

P.S.
Du är precis lika välkommen även om du än så länge bara har en magkänsla eller misstanke om särbegåvning, t.ex. p.g.a. upplevt annorlundaskap eller att (för)skolan inte upplevs som stimulerande.

 

Poster_160311