Kategoriarkiv: Uncategorized

Byråkratibrottning och hur vi alla kan påverka

Byråkratibrottning
Byråkrati och universums mysterier är några av de saker många särskilt begåvade och deras föräldrar finner sig behöva brottas med.

Som förälder, lärare eller rektor till ett särskilt begåvat barn befinner du dig ofta bortom utkanterna av vad skolsystemet i första hand är anpassat för. Det som för utomstående kan låta som rent hypotetiska scenarion, där inte ens skolmyndigheterna kan ge klara svar vad som gäller, kan bli din verklighet.

Du kan ha stor hjälp av att vara väl förtrogen med regler, som de som har hand om andra barn aldrig behöver ha hört talas om. Inte minst behöver du insikt i hur de förhåller sig till verkligheten och om och hur du kan dra nytta av dem i praktiken. Det kommer att vara en nyckel i de själsliga brottningsmatcher du har framför dig, när du navigerar regelverk och strukturer som på många olyckliga sätt tycks ha utformats utan särskilt begåvade barn i åtanke.

Samtidigt innehåller föreläsningen ett positivt budskap om hur mycket som ändå har hänt de senaste åren, att det finns en bredare vilja att förstå och förbättra än vad man kanske tror och att vi alla kan bidra till den framtida utvecklingen.

Johan N

Johan är Brainchilds grundare och projektledare sedan starten 2015. Många känner igen honom som aktivitetsansvarig för Filurums sommarläger. Han är också initiativstagare till och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning. Yrkesmässigt främst verksam som civilekonom, med processutveckling m.m.

Det brokiga CVt vittnar om en ständig kunskapstörst, med dubbel magisterexamen (som skrevs samtidigt) i företagsekonomi och filmvetenskap, med lösa poäng i psykologi, kognitionsvetenskap, specialpedagogik med mycket mera. Speciellt intresserad av forskning om extrembegåvning och särskilt begåvade vuxna.

Intervju med Johan på riksförbundets hemsida

Internationella perspektiv på att möta särskilt begåvade elever

Elisabet MellrothMed avstamp i det Erasmusprojekt Elisabet leder i Karlstads kommun ges inblick i hur elever med särskild begåvning bemöts i några andra europeiska skoltraditioner. I projektet har pedagoger från Karlstads kommuns grundskolor jobbskuggat lärare och organisationer i Amstelveen, Nederländerna; Glasgow, Skottland; Jena, Tyskland; Dublin, Irland och Hamburg, Tyskland. Under resans gång har vi fått många intryck och tankar kring vad som skulle, respektive vad som inte skulle, fungera i den svenska skolkulturen. Vi har också blivit varse om olika saker som vi i Sverige är bra på, som vi tidigare kanske inte reflekterat kring. I denna föreläsning summeras erfarenheterna från detta Erasmusprojekt, vilket ger ett internationellt perspektiv på undervisning av elever med särskild begåvning.

Elisabet Mellroth

Elisabet är ECHA-certifierad specialist in gifted education och svensk representant för ECHA (European Council for High Ability) och tillsammans med Caroline Sims även för WCGTC (World Council of Gifted and Talented Children). Hon doktorerar inom pedagogiskt arbete den 10:e dec 2018. Fokus i doktorandstudierna ligger på hur pedagoger ska kunna inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande. Elisabet är gymnasielärare i Ma och Ke, och var projektledare för Karlstad kommuns treåriga skolutvecklingsprojekt, Med rätt att utmanas – i en skola för alla, om undervisning av elever med särskild begåvning. Hon har även varit en central person i SKLs arbete med att ta fram en handlingsplan för skola och förskolas arbete med särskilt begåvade elever. Sedan 2014 föreläser hon och ger fortbildning kring undervisning av elever med särskild begåvning till lärarstudenter, pedagoger och skolledare runt om i Sverige och även utomlands.

Läs mer:

Om Elisabet Mellroth, på Pedagog Värmlands hemsida
Om Elisabet Mellroth, på Karlstad Universitets hemsida

Rapport från skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla (del 1, del2)

Länk till Elisabet Mellroths avhandling

Föreläsning på KUL-dagen i Karlstad 2015

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2018

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2017

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2016

SVT om projektet Med rätt att utmana, 2016

Föreläsare: Elin Lundberg

Högkänslighet Elin Lundberg

Ca 20% av befolkningen har ett nervsystem som behandlar intryck på ett djupare och mer intensivt sätt än andra. Detta kan innebära en större känslighet, empati och kreativitet men också en sårbarhet för överstimulering och utmattning. Det finns flera gemensamma nämnare mellan särskild begåvning och högkänslighet, men också skillnader. Exempelvis är högkänsliga fler än de särskilt begåvade, men ändå i minoritet i förhållande till de personer som är mindre stimulikänsliga till sin läggning.

Det finns indikationer på att så många som 75 % av alla särskilt begåvade även är högkänsliga. Även om högkänslighet är ungt som forskningsfält, med den amerikanska psykologiforskaren Elaine Aron som mest kända företrädare, så kan insikter om vanliga personlighetsdrag och funktionssätt hos högkänsliga vara till stor praktisk nytta för berörda personer.

Elin Lundberg

Elin är familjeterapeut, socionom, pedagog och vidareutbildar sig till psykoterapeut. Hon arbetar som familjebehandlare i Uppsala kommun och har som föreläsare egen firma.

http://elinlundberg.nu

I Sverige finns en förening för högkänsliga, för den som vill veta mer: http://hspforeningen.se
(observera att vår föreläsare Elin Lundberg föreläser oberoende från HSPföreningen)

Fotograf: Katarina Raft

Åhörarkopia: Ladda ner
(lösenord är förnamnet som kom upp i en fråga under föreläsningen – stor bokstav i början)

Brainchild är ett event för särskilt begåvade unga och deras anhöriga, där du kan lära känna andra med samma våglängd och få större självinsikt och användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen.

Vanligt hos särskilt begåvade barn är att de lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkade av repetition och tänker intensivt. De som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Lika gärna som att vara bäst i klassen kan de därför vara skoltrötta hemmasittare eller få en felaktig bokstavsdiagnos.

Uppdateringar publiceras löpande på denna hemsida, där du även hittar länkar till mer information om särbegåvning (särskild begåvning). Vi vill att en stimulerande vardag och gemenskap ska vara tillgänglig för alla unga, även de som inte är ”lagom”.

Varmt välkommen till Brainchild!

P.S.
Du är precis lika välkommen även om du än så länge bara har en magkänsla eller misstanke om särbegåvning, t.ex. p.g.a. upplevt annorlundaskap eller att (för)skolan inte upplevs som stimulerande.

 

Poster_160311