Föreläsare: Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi inleder Brainchild med en introduktionsföreläsning om vad särskilt begåvning är och hur det kan påverka skolgång och liv för såväl barn eller tonåring som familj och anhöriga. Du som har misstanke om särskild begåvning kommer få veta mer om vanliga tecken och egenskaper tillsammans med varningstecken på en oanpassad miljö.

Att vara särskilt begåvad handlar inte bara om förmågor utan kommer ofta med skillnader i sätt att ta in omvärlden, tänka och umgås. Många känner sig udda och som om de är på en annan våglängd än omgivningen och det kan vara rent omvälvande att få veta att det finns fler som fungerar på liknande vis, vilket kan ställa tidigare ansträngningar att passa in på ända.

Nyckeln till ett välfungerande liv ligger i självkännedom och kunskap. Förståelse från de nära är likaledes viktigt och i många fall är en påläst och engagerad förälder en förutsättning för att skolan ska börja se och tillgodose de speciella behov som den särskilt begåvade eleven har. Därför syftar denna föreläsning till att ge en grundläggande orientering och du kommer få höra om skolans skyldigheter och möjligheter såväl som begränsningar och hur du kan bemöta vanligt spridda missuppfattningar och attityder. Du kommer även få information om var du kan lära dig mer och komma i kontakt med andra unga respektive föräldrar i liknande situation.

Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

En reaktion på “Föreläsare: Mona Liljedahl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *