Föreläsare: Mona Liljedahl

Mona Liljedahl

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Twice exceptional brukar förkortas 2E och kan enkelt förklaras som hög begåvning med förhinder. Översättningen dubbelriktad begåvningsproblematik är en riktig tungvrickare, så inom svensk begåvningsforskning är fortfarande det engelska uttrycket vanligast förekommande. Att det har positiva konnotationer att vara exceptionell är en bonus.

Att vara förälder till ett av dessa barn kan vara förvirrande och många vet inte vad de ska tro – om barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller är särskilt begåvat. Att söka sig en psykolog som är kunnig inom särskild begåvning kan avslöja om det är både och, vilket som i så fall är vilket i vad som syns utåt och hur det samspelar i barnet. Denna förståelse, tillsammans med metoder som föreläsningen kommer att gå igenom, är värdefullt både för relationen med barnet och för familjesituationen som helhet. För barnet kan självinsikten som följer på ett särbegåvningskonstaterande minska den ångest och frustration som kommer av att inombords ha två extremer som emellanåt drar i motsatta riktningar.

Föräldern kan behöva vara barnets företrädare och hjälpa skolan och omgivningen att hjälpa och förstå barnet och dess behov. Mona betonar särskilt att ”Begåvningen måste mättas FÖRST!”, för att ”ju större glappet är mellan elevens inre förmåga och undervisningens nivå, desto svårare kommer elevens diagnossymptom att vara”. Med anpassningar försvinner i vissa fall problematiska inåt- eller utåtvända beteenden t.o.m. i sådan grad att diagnos inte längre är aktuell.

Ett sällan uppmärksammat perspektiv, som också kommer beröras, är särskilt begåvning i kombination med fysiska sjukdomar och funktionshinder, där skola och fritid exempelvis kan behöva anpassas efter stora och svårförutsägbara variationer i orken.


Mona Liljedahl

Bok Särskilt Begåvade EleverMona är författare till Särskilt begåvade elever, den första svenska boken av sitt slag, riktad mot pedagoger och med ett svenskt utbildningsperspektiv. Just nu skriver hon en uppföljande bok om förskolan, med planerad utgivning våren 2018.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Arbetar som speciallärare/specialpedagog vid MediaGymnasiet, Nacka Strand. Konsult för Filurum och författare till Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i ämnet svenska för lärare till särskilt begåvade elever (2015). Hämta handledningen här.

Läs mer:

Webbtv-intervju av Skolvärlden (2017) ”Så stöttar du särskilt begåvade elever”. Se här.

Intervju i Dagens Nyheter (2017) ”Särbegåvade barn behöver stimulans för att må bra – så kan läraren göra”. Läs artikel här.

Tv4 Nyhetsmorgon (2017) ”8-åriga Lanny är särbegåvad – men fick panikångest av skolan”. Se här.

Intervju av Gothia Förlag (2017) om särskilt begåvade elever och Monas bok. Läs här.

Intervju i Dagens Nyheter (2016) om särbegåvade/särskilt begåvade elever. Läs artikel här.

Intervju i Lärarnas Nyheters tidning Specialpedagogik om särbegåvade/särskilt begåvade förskolebarn (2016). Läs artikeln här.

Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern (2014) för arbetet med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

Blogg: Mona Liljedahl – om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Monas föreläsning från Brainchild 2a april 2016, på temat ”Särskilt begåvade tonåringar”, finns att lyssna på här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *