Föreläsare: Staffan Harling

Vägen framåt – Utbildningsval, yrke och framtid som särskilt begåvad

Staffan HarlingUtbildningsvägledning, yrkesvägledning och livsråd som unga idag får är riktade mot en bred målgrupp men ges sällan med förståelse för funktionssätt, tankar och känslor hos särskilt begåvade, som därför kan uppleva svårigheter att finna meningsfulla sammanhang. Staffan skriver på begåvadevuxna.nu att en nyckel är att ”dessa individer behöver lära sig om vad som är normalt för dem”.

Vi kommer bland annat att få höra om några problem som uppstår regelbundet för särskilt begåvade. Ett av dessa är när de har potential inom så många områden att det inte går att göra ett naturligt uteslutningsval av utbildning eller karriär. Den som är intresserad av många olika saker kan bli handlingsförlamad inför att behöva välja bort nästan allt. Traditionella vägledningsmetoder riskerar att ge särskilt begåvade en ökad känsla av utanförskap, eftersom metoderna utgår från hur normaleleven fungerar.

Omvärldens okunskap och emellanåt intolerans mot särskild begåvning medför ett ökat behov av strategier för att manövrera omgivningen. Styrkor kan ibland bli belastningar, inte minst på en arbetsplats.

Obs! Länka/bädda inte in nedanstående video direkt utan länka istället till denna sida. Detta då en ombearbetade version, med ny adress, kommer att ersätta den befintliga filmen på Youtube.

Staffan Harling

Staffan Harling är leg. lärare och leg. psykolog, specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Han har sedan 2011 arbetat inom Arbetsförmedlingen med vägledning och utredningar av arbetssökande samt interna konsultationer med arbetsförmedlare och annan personal. I egenskap av föreläsare om särskilt begåvade barn och vuxna har han bjudits in till bl.a. skolor och SPSM. Han har även varit klassisk musiker och beskriver sig själv som ”en av de där som ständigt måste välja bort en massa intressanta saker”.


Som ideellt projekt har Staffan skapat sidorna 
begavadevuxna.nu och begavadebarn.nu, som för många har blivit inkörsporten till insikt om deras egen eller närstående barns särskilda begåvning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *