Internationella perspektiv på att möta särskilt begåvade elever

Elisabet MellrothMed avstamp i det Erasmusprojekt Elisabet leder i Karlstads kommun ges inblick i hur elever med särskild begåvning bemöts i några andra europeiska skoltraditioner. I projektet har pedagoger från Karlstads kommuns grundskolor jobbskuggat lärare och organisationer i Amstelveen, Nederländerna; Glasgow, Skottland; Jena, Tyskland; Dublin, Irland och Hamburg, Tyskland. Under resans gång har vi fått många intryck och tankar kring vad som skulle, respektive vad som inte skulle, fungera i den svenska skolkulturen. Vi har också blivit varse om olika saker som vi i Sverige är bra på, som vi tidigare kanske inte reflekterat kring. I denna föreläsning summeras erfarenheterna från detta Erasmusprojekt, vilket ger ett internationellt perspektiv på undervisning av elever med särskild begåvning.

Elisabet Mellroth

Elisabet är ECHA-certifierad specialist in gifted education och svensk representant för ECHA (European Council for High Ability) och tillsammans med Caroline Sims även för WCGTC (World Council of Gifted and Talented Children). Hon doktorerar inom pedagogiskt arbete den 10:e dec 2018. Fokus i doktorandstudierna ligger på hur pedagoger ska kunna inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande. Elisabet är gymnasielärare i Ma och Ke, och var projektledare för Karlstad kommuns treåriga skolutvecklingsprojekt, Med rätt att utmanas – i en skola för alla, om undervisning av elever med särskild begåvning. Hon har även varit en central person i SKLs arbete med att ta fram en handlingsplan för skola och förskolas arbete med särskilt begåvade elever. Sedan 2014 föreläser hon och ger fortbildning kring undervisning av elever med särskild begåvning till lärarstudenter, pedagoger och skolledare runt om i Sverige och även utomlands.

Läs mer:

Om Elisabet Mellroth, på Pedagog Värmlands hemsida
Om Elisabet Mellroth, på Karlstad Universitets hemsida

Rapport från skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla (del 1, del2)

Länk till Elisabet Mellroths avhandling

Föreläsning på KUL-dagen i Karlstad 2015

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2018

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2017

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2016

SVT om projektet Med rätt att utmana, 2016