Olika synsätt på särskild begåvning

Elisabet MellrothGenom ett historiskt perspektiv, med start i början på 1900-talet och fram till idag, kommer Elisabet beröra frågor som: Vad är särskild begåvning? Vilka handlar det om? Varför ska skolan bry sig? Hur kan dessa elever mötas i undervisningen? Ni som lyssnar kommer få inblick i hur forskare (i huvudsak psykologer) har bemött, eller bemöter dessa frågeställningar. Ni kommer ges möjlighet att, utifrån forskningslitteratur, nyanserat reflektera kring olika synsätt på särskild begåvning. Därmed ges bland annat viss bakgrund till varför vetenskapen verkar ha svårt att enas om definitioner och teorier på särskild begåvning. I föreläsningen relateras de olika synsätten till hur svensk skola, utifrån svensk skoltradition, kan bemöta elever med särskild begåvning.

Målet med undervisning i svensk skola är att ge alla elever möjlighet till lärande och kunskapsutveckling, Special Pedagogiska SkolMyndigheten, SPSM, pratar om en tillgänglig lärmiljö. Utifrån sin egen forskning lyfter Elisabet fram några möjligheter att ge särskilt begåvade elever en givande skoldag, d.v.s. en tillgänglig lärmiljö, inom ramen för det vanliga klassrummet. Dessa möjligheter är sådana som erfarna lärare under fortbildning kring särskild begåvning nämner.

Elisabet Mellroth

Elisabet är ECHA-certifierad specialist in gifted education och svensk representant för ECHA (European Council for High Ability) och tillsammans med Caroline Sims även för WCGTC (World Council of Gifted and Talented Children). Hon doktorerar inom pedagogiskt arbete den 10:e dec 2018. Fokus i doktorandstudierna ligger på hur pedagoger ska kunna inkludera elever med särskild begåvning i ett lärande. Elisabet är gymnasielärare i Ma och Ke, och var projektledare för Karlstad kommuns treåriga skolutvecklingsprojekt, Med rätt att utmanas – i en skola för alla, om undervisning av elever med särskild begåvning. Hon har även varit en central person i SKLs arbete med att ta fram en handlingsplan för skola och förskolas arbete med särskilt begåvade elever. Sedan 2014 föreläser hon och ger fortbildning kring undervisning av elever med särskild begåvning till lärarstudenter, pedagoger och skolledare runt om i Sverige och även utomlands.

Läs mer:

Om Elisabet Mellroth, på Pedagog Värmlands hemsida
Om Elisabet Mellroth, på Karlstad Universitets hemsida

Rapport från skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla (del 1, del2)

Länk till Elisabet Mellroths avhandling (länken börjar fungera 19/11)

Föreläsning på KUL-dagen i Karlstad 2015

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2018

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2017

Artikel i Tidningen Grundskolan, 2016

SVT om projektet Med rätt att utmana, 2016