Extrembegåvning och radikalacceleration

extrembegåvad
Mindre än en procent av alla elever är extrembegåvade, men sannolikheten är stor att ni redan har minst en på er skola. Behovet av anpassningar är vanligtvis större än för andra särskilt begåvade och i Skolverkets stödmaterial står att det ofta krävs ”en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare kan hantera inom klassen”. Ansvaret faller alltså inte enbart på den enskilda läraren utan är i hög utsträckning en rektors- och huvudmannafråga.

Spannet är stort och en del extremt begåvade är lika ovanliga bland de särskilt begåvade som de särskilt begåvade är ovanliga bland alla elever. De extrembegåvade är så flitigt förekommande i fiktionens värld att det är mer vanligt med verklighetsfrämmande föreställningar än riktig kunskap om dessa individer. Denna föreläsning kommer att ta upp några av dessa myter och ge en översiktlig orientering inom extrembegåvningens område.

Radikalacceleration, där en elev flyttas upp tre eller fler årskurser, är i grunden ett billigt sätt att anpassa men kan samtidigt kräva en modig rektor. Skillnaden mot klasskamrater i ålder och kroppsstorlek kan vara uppseendeväckande. Åtgärden är ovanlig i Sverige men i utlandet finns lång erfarenhet, som ni kommer få höra mer om.

En sammanfattning kommer ges av den enkätundersökning som, tidigare i år, besvarades av extrembegåvade barn i landet. Syftet var att ta reda på om det fanns ett samband mellan utmaningar i skolan och skoltillfredsställelse.

Anhöriga i Filurum 140+gruppen har också tillfrågats vad de tycker är viktigt att skolan känner till. Ett urval av dessa punkter kommer att presenteras under föreläsningen.


Johan N
Johan är Brainchilds grundare och projektledare sedan starten 2015. Många känner igen honom som aktivitetsansvarig för Filurums sommarläger. Han är också initiativstagare till och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning. Yrkesmässigt främst verksam som civilekonom, med processutveckling m.m.

Det brokiga CVt vittnar om en ständig kunskapstörst, med dubbel magisterexamen (som skrevs samtidigt) i företagsekonomi och filmvetenskap, med lösa poäng i psykologi, kognitionsvetenskap, specialpedagogik med mycket mera. Speciellt intresserad av forskning om extrembegåvning och särskilt begåvade vuxna.

Intervju med Johan på riksförbundets hemsida