Byråkratibrottning och hur vi alla kan påverka

Byråkratibrottning
Byråkrati och universums mysterier är några av de saker många särskilt begåvade och deras föräldrar finner sig behöva brottas med.

Som förälder, lärare eller rektor till ett särskilt begåvat barn befinner du dig ofta bortom utkanterna av vad skolsystemet i första hand är anpassat för. Det som för utomstående kan låta som rent hypotetiska scenarion, där inte ens skolmyndigheterna kan ge klara svar vad som gäller, kan bli din verklighet.

Du kan ha stor hjälp av att vara väl förtrogen med regler, som de som har hand om andra barn aldrig behöver ha hört talas om. Inte minst behöver du insikt i hur de förhåller sig till verkligheten och om och hur du kan dra nytta av dem i praktiken. Det kommer att vara en nyckel i de själsliga brottningsmatcher du har framför dig, när du navigerar regelverk och strukturer som på många olyckliga sätt tycks ha utformats utan särskilt begåvade barn i åtanke.

Samtidigt innehåller föreläsningen ett positivt budskap om hur mycket som ändå har hänt de senaste åren, att det finns en bredare vilja att förstå och förbättra än vad man kanske tror och att vi alla kan bidra till den framtida utvecklingen.

Johan N

Johan är Brainchilds grundare och projektledare sedan starten 2015. Många känner igen honom som aktivitetsansvarig för Filurums sommarläger. Han är också initiativstagare till och ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning. Yrkesmässigt främst verksam som civilekonom, med processutveckling m.m.

Det brokiga CVt vittnar om en ständig kunskapstörst, med dubbel magisterexamen (som skrevs samtidigt) i företagsekonomi och filmvetenskap, med lösa poäng i psykologi, kognitionsvetenskap, specialpedagogik med mycket mera. Speciellt intresserad av forskning om extrembegåvning och särskilt begåvade vuxna.

Intervju med Johan på riksförbundets hemsida