Föreläsare: Mona Liljedahl

Särbegåvade tonåringar – ”Mellan hopp och förtvivlan”

Liljedahl
Föreläsningen bygger på Mona Liljedahls fallstudie bland hemmasittande gymnasieelever, där så många som en tredjedel visade sig ha kvalitativa egenskaper som överensstämde med särskilt begåvade/särbegåvade (länkad nedan). I föreläsningen beskrivs tonårens alldeles specifika utmaningar för särskilt begåvade/särbegåvade individer men också de möjligheter som finns. Föreläsningen lyfter även särbegåvade tonåringar som kan ha diagnos (kallat Twice Exceptional), något som lätt döljs av en begåvning. Fokus är därmed att både förtydliga bilden av den särskilt begåvade/särbegåvade tonåringen och att erbjuda hjälp till självhjälp.

Föreläsningen riktar sig till både särskilt begåvade unga och deras anhöriga, men även mot personer som vill veta mer om särbegåvade ungdomars specifika dilemman.


Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som speciallärare vid MediaGymnasiet, Nacka Strand, med många års erfarenhet av elever som av olika anledningar saknar motivation för skolan.

Mona fick år 2014 Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern för sitt arbete med att upptäcka särbegåvade elever, sammanfattat i en utvecklingsartikel på Skolporten. Hämta artikeln här.

I egenskap av pedagogisk ämnesexpert inom särbegåvning/särskild begåvning ingick Mona i Skolverkets arbetsgrupp kring handledningsmaterialet ”Att arbeta med särskilt begåvade elever” (2015) och skrev det ämnesdidaktiska stödet i svenska. Läs här.

Mona är även konsult för Filurum, ett nätverk för kunskapsspridning om särskild begåvning/särbegåvning, och stöttar främst pedagogisk personal.

Vid sidan av sitt arbete som speciallärare, föreläser Mona regelbundet om särskilt begåvade/särbegåvade elever för skolverksamma för olika uppdragsgivare, såsom Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Teknologisk Institut och enskilda skolor.

I en blogg sammanfattar Mona många av de frågor som framkommer vid konsultationssamtal och föreläsningar samt i vardagens praktik. Där finns även föreläsningar länkade. Läs bloggen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *