Föreläsare: Maria Bivesjö

Studieteknik för särskilt begåvade – ”Så lätt att det till sist blir svårt”

BivesjoOm man i hela sitt liv har legat före alla andra och aldrig behövt kämpa för att lära sig något i skolan kan det bli ett ganska stort problem den dagen det börjar komma svårare frågor, ställas högre krav och krävas mer analys. Vem är du och vad har du för svårigheter i din skolsituation? I den här föreläsningen kommer du först att få en snabb genomgång av hur inlärning sker och sedan kommer du få lära dig lite om hur du bör tänka för att underlätta just din studiesituation med utgångspunkt från vilka svårigheter du har. Till föreläsningen finns ett kompendium som kommer att läggas upp på Facebooksidan efter Brainchild-eventet.

Så lätt att det till sist blir svårt – Kompendium

Maria Bivesjö är leg. gymnasielärare med snart 20 års erfarenhet av undervisning och mentorskap på olika typer av gymnasieprogram. Hon har behörighet i svenska och psykologi och är dessutom förstelärare med inriktning vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Idag arbetar hon på Klara Södra Gymnasium där hon också är arbetslagsledare för Sam-Ek-programmen. Maria har fyra egna barn och fyra bonusbarn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *