Föreläsare: Staffan Harling

Vad ska det bli av de särskilt begåvade? – Vägledning inför studier, karriär och livet

Staffan HarlingStaffan skriver på begåvadevuxna.nu att en nyckel är att särskilt begåvade ”behöver lära sig om vad som är normalt för dem”. Vägen till självkännedom är livslång och börjar långt innan gymnasievalet. Redan i femtonårsåldern förväntas elever göra utbildningsval som påverkar deras framtid, omkring tio år innan deras hjärna är färdigutvecklad och långt innan de har kunskap om vad olika yrken innebär. En insiktsfull och coachande pedagog kan bespara många års vedermödor och samtidigt bidra till att fantastiska samhällsvärden förverkligas.

Vi kommer bland annat att få höra om några problem som uppstår regelbundet för särskilt begåvade. Ett av dessa är när de har potential inom så många områden att det inte går att göra ett naturligt uteslutningsval av utbildning eller karriär. Den som är intresserad av många olika saker kan bli handlingsförlamad inför att behöva välja bort nästan allt. Traditionella vägledningsmetoder riskerar att ge särskilt begåvade en ökad känsla av utanförskap, eftersom metoderna utgår från hur normaleleven fungerar.

För sitt välbefinnandes skull behöver den särskilt begåvade också få hjälp att hitta givande sociala sammanhang, företrädesvis med jämlikar. Vi kommer även få exempel på verktyg för vägledning, för att ge de särskilt begåvade strategier som kan bistå dem genom gymnasie- och yrkesval och vidare genom hela livet.

Staffan Harling

Staffan Harling är leg. lärare och leg. psykolog, specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Han har sedan 2011 arbetat inom Arbetsförmedlingen med vägledning och utredningar av arbetssökande samt interna konsultationer med arbetsförmedlare och annan personal. I egenskap av föreläsare om särskilt begåvade barn och vuxna har han bjudits in till bl.a. skolor och SPSM. Han har även varit klassisk musiker och beskriver sig själv som ”en av de där som ständigt måste välja bort en massa intressanta saker”.


Som ideellt projekt har Staffan skapat sidorna 
begavadevuxna.nu och begavadebarn.nu, som för många har blivit inkörsporten till insikt om deras egen eller närstående barns särskilda begåvning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *