Föreläsare: Pia Rehn (SPSM)

Specialpedagogik och handlingsplan

Pia RehnAtt vara särskilt begåvad i den svenska skolan är inte så enkelt som det kan låta. Under lång tid har nämligen även vi specialpedagoger i vårt specialpedagogiska arbete fokuserat på att stödja och anpassa lärmiljön kring elever som ligger i normalfördelningskurvans vänstra del och kring de elever som p.g.a. olika funktionsnedsättningar möter utmaningar i sin inlärning och skolgång.

Så hur ser Specialpedagogiska skolmyndigheten idag på uppdrag gällande elever med särbegåvning? När och på vilka sätt kan SPSM bistå skolor och skolhuvudmän i särbegåvningsfrågeställningar? Det är vad den här föreläsningen kommer att utgå ifrån och ge svar på.

Pia Rehn

Ped.mag, arbetar som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hon har sina rötter i och har utbildats i Finland, och hennes perspektiv på den svenska skolan kan därför liknas vid en engagerad supporter och tillika kritisk vän. Pia har arbetat vid Åbo Akademis övningsskola med handledning av lärarstuderande och är i alla lägen den genomtänkta didaktikens förespråkare.

I Sverige har hon undervisat i engelska och svenska på högstadiet och arbetat som utredande specialpedagog på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har också lärt känna den kommunala spelplanen, först via en tjänst som specialpedagog i Ekerö kommun och därefter vid den centrala utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Idag stöttar Pia främst skolor och skolhuvudmän i deras arbete kring elever med explosiva beteenden, låg skolmotivation, språkstörningar och särskild begåvning. Fråga henne gärna om vikten av goda relationer och förhållningssätt och du är intresserad av ett längre samtal.

Material som nämndes under föreläsningen

SR – Kropp och själ (radioprogram om särskild begåvning)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *