Skolans första hjälpen för arbete med särskilt begåvade elever

Fyra första snabba – sätt av en timme så hinner du initiera det viktigaste.

Råd och länkar för pedagoger, rektorer och huvudmän som vill anpassa verksamheten till att uppfylla skollagens krav och ge även särskilt begåvade elever en stimulerande och lärorik vardag, med goda sociala relationer.

Sociala medier1) Nätverka över sociala medier – Gå med i följande Facebook-grupper:

 • Filurum Pedagog – Se information på Filurums hemsida om inträde. En hemlig grupp enbart för pedagoger och skolledning. Däremot inte lika aktiva diskussioner som i många andra Filurum-grupper, så det är bra att vara med även i nedanstående.
 • Särskild Begåvning – En större grupp som är öppen för alla som vill gå med, varför deltagarna bör vara mer försiktiga med personlig information än i de hemliga grupperna. Det är ändå ett bra diskussionsklimat med många olika intressentgrupper involverade.
 • Specialpedagogik: Särbegåvning i Skola och Förskola – Även denna grupp har snabbare och öppnare antagning, men inriktad specifikt mot pedagoger.
 • Filurum Sverige – Följ för att ta del av löpande uppdateringar med exempelvis länkar till nyheter om särskild begåvning.

Mensa2) Boka gratis introduktionsföreläsning om särskild begåvning med Mensa Gifted Children Program (GCP) för hela arbetslaget. Få känner till att en av Mensas viktigaste uppgifter är att ideellt sprida kunskap om intelligens. Under 2017 höll GCP över 100 presentationer över hela landet och de omvittnas vara en ögonöppnare för många.

Skicka förfrågan om föreläsning till gcp-ansvarig@mensa.se . Berätta vem du är och i vilken skola (och i vilken kommun) du arbetar.

3) Inhämta kunskap – Skolverkets stödmaterial och SKLs Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever är nära nog obligatorisk läsning för alla som arbetar i svensk skola. Mona Liljedahls bok Särskilt begåvade elever (2017) är en guldgruva när det kommer till hur kunskapen ska omsättas till pedagogisk praktik och därmed ett standardverk att införskaffa och uppmana all personal att läsa. Länkar, till ”alla” svenska hemsidor om särskild begåvning, hittar du via portalen särbegåvning.se. Via denna hemsidas länkar hittar du fler intressanta nätresurser såväl som föreläsningsfilmer från tidigare skolkonferenser om särskild begåvning.

Bok Särskilt Begåvade EleverPoänggivande fortbildning på högskola finns enbart i form av en 7,5hp-kurs om särskild begåvning på Stockholms Universitet, men den gavs senast HT2018 och ingen ny kurs är utlyst när detta skrivs (maj 2019).

Det arrangeras däremot konferenser och privata utbildningar med jämna mellanrum:

 • Brainchild – Nästa skolkonferens är preliminärt planerad till november 2019. Brainchild kan på förfrågan anordna regionala eller lokala konferenser och utbildningar över hela landet.
 • Möjligheternas dag / Nordisk talangkonferens – BTH har ordnat föreläsningsdagar eller workshopdagar i Karlskrona jan 2017 och jan 2018). De kommer att ordna två temadagar i augusti 2019.
 • En dag om särskild begåvning – Föreläsningsdag anordnad av Pedagog Värmland i Karlstad augusti 2016.  Inget nytt tillfälle utlyst (maj 2019).

Därutöver även enstaka föreläsningar som del av olika konferenser och utbildningar med mer generellt tema.

4) Sök stöd

 • SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) – Gör förfrågan om specialpedagogiskt stöd via länken längst ner på denna sida. SPSM handleder pedagoger och kan även assistera i framtagandet av lokal handlingsplan, som med fördel kan utgå från SKLs.
 • Kommunalt resurscentrum (stora variationer i kunskap)
 • Elevhälsan (stora variationer i kunskap, även bland psykologer)
 • Föräldrarna – De är ofta de som känner sitt barn bäst.

Specialistkompetens för anställning eller uppdrag kan med fördel efterlysas via Filurums grupper och i möjlig mån kan även Brainchild hjälpa till att förmedla kontakter.

Några ytterligare råd: Arbeta med såväl förståelse och metoder som attityder bland personalen. För att lyckas måste skolan också välja…

 • Rätt personer – Så mycket som möjligt av elevens vuxenkontakter ska vara med lärare och personal som uppskattar och får kontakt med barnet. Detta hänger ofta ihop med ett eget flexibelt tanke- och arbetssätt med nyfikenhet och prestigelös vilja att lära nytt och utvecklas. Attityder kring tolerans och uppskattning rinner uppifrån och ner från vuxna till barn så en dålig matchning med pedagoger riskerar att skada barnet allvarligt socialt även i relation till de andra barnen.
 • Rätt prioriteringar – Särbegåvningen måste tillgodoses FÖRST! Anpassningar får inte skjutas upp p.g.a. andra åtgärder eller utredningar. I annat fall kan situationen förvärras och utredningar om t.ex. NPF bli missvisande. Fokus hamnar ofta på att ”träna på det sociala”, men utan anpassningar för begåvningen saknas förutsättningar för god social utveckling. Det är därför också viktigt att anpassningarna inte används som påtryckningmedel, där de villkoras med att eleven först ska ge läraren något tillbaka, i form av lydnad, uppförande eller avkryssning av uppgifter på en lägre nivå.
 • Rätt nivå – Halvvägs upp till rätt nivå kan upplevas som ännu tråkigare än åldersårskursens nivå, så testa hellre för högt och arbeta neråt än tvärtom. Nivån måste hittas så snabbt det bara går, annars riskerar ni att tappa eleven. Räds inte luckor – särskilt begåvade barn lär sig oftast bättre ”top-down”, med start i helheten för att därifrån utforska underliggande detaljer. Detta kan vara ovant då den allmänna pedagogiken är ”bottom-up”, där läraren strukturerat bygger upp förmåga och detaljkunskap bit för bit i riktning mot ett förutbestämt slutmål. Är ni osäkra på om ni tänkt ut rätt åtgärder så kom ihåg att något av det viktigaste är att våga prova!