Föreläsare: Annika Thyberg

Med rätt att utmanas i en skola för alla

annika_thybergJag heter Annika Thyberg, jobbar som matematikutvecklare i Karlstads kommun och är förstelärare i matematik på Rudsskolan. Min lärargärning startade efter avslutad lärarexamen på Karlstads universitet 1997 och jag har därmed varit verksam lärare i 19 år, på högstadiet, i ämnena ma, no och teknik.

När jag 2014 blev matematikutvecklare var en av mina uppgifter att vara kontaktperson för SKL:s matematiksatsning, som startades upp med sex andra kommuner 2012. Arbetet med SKL:s handlingsplan för särskilt begåvade elever var då i sin slutfas och implementering av planen diskuterades flitigt i nätverksgruppen. Jag fick ansvaret att sprida detta arbete i Karlstads kommun. I detta arbete kom jag i kontakt med Elisabet Mellroth, som är expert inom området särskilt begåvade elever. Under 2014-2015 deltog jag som en av sju deltagare i en forskarcirkel om särskild begåvning, med fokus på uppgifter, identifikationsprocessen, nöjdhets- och motivationsfaktorer. Hösten 2015 startade Elisabet ett skolutvecklingsprojekt med namnet ”Med rätt att utmanas”. Det är detta projekt som är fokus för föreläsningen.

Syfte och mål i mitt arbete som matematikutvecklare:

 • Initiera och stötta insatser som leder till matematikutveckling med kvalitet i Karlstads kommun.
 • Matematiken i Karlstads skolor genomförs med god kvalitet hos både områdeschef, rektor, pedagog och elev.
 • Höga förväntningar och höga resultat i matematik. Hög måluppfyllelse.
 • Lärare, rektorer, förskolechefer, skolområdeschefer, skolchef, utvecklingsstöd och politiker gemensamt bidrar till att elevernas matematikkunskaper förbättras, genom att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utveckla undervisningen.
 • Elever blir bättre i matematik – resultaten analyseras via resultatdialog.
 • Förbättrad undervisningskultur med kollegialt lärande, variation och som utgår från forskning och beprövad erfarenhet samt kurs- och ämnesplaner, ämnesmetodiskt med kvalitet och med reflektioner om upplägg, genomförande och efterarbete – mäts via kvalitetsanalys.
 • Förbättrad fortbildningskultur med insatser som utgår från behov är konstruktiv, dynamisk, tillitsfull och kollegial – mäts via kvalitetsanalys.

  Nyckelstrategier i mitt arbete bygger på:

 1. Bedömning för lärande. Dylan William
 2. Synligt lärande. John Hattie
 3. Fast eller öppet mindset. Carol Dweck
 4. Problem med öppet slut. Linda Sheffield
 5. Rika problem. Linda Sheffield
 6. Lärandeobjekt-undervisning. – lära ett moment i ett ämne, inte några sidor i en bok. Skolverket
 7. Stor utmaning med hög support i undervisning. Skolverket
 8. Undervisning med förtest och sluttest. Madeleine Löwing
 9. Att lära genom diskussion. Lev Vygotskij
 10. Hög förmåga – förhållningssätt eller ”approach”. P-O Bentley
 11. Lära genom misstag. Jo Boaler
 12. Lära genom ”belonging” Dan Schwartz

SKL Handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever 2016
Publikation: En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning inom matematik

Kontakt: annika.thyberg@karlstad.se
Telefon: 054-540 29 17 / 070-603 44 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *