Föreläsare: Anna Arvsten


Metoder, bemötande och frasering utifrån Kazimierz Dabrowskis five overexcitabilitiesanna-arvsten

På Tekniska museet den 20 november vill jag förmedla metoder, bemötande och frasering runt ett kärt ämne. Jag kommer att presentera den polske psykologen Kazimierz Dabrowski och hans fem intensiteter. Vad vissa ser som problem ser Dabrowski som talanger och jag håller med.

Att ha intellektuell, fantasins/visualiserandets, sinnenas, psykomotorisk eller känslomässig intensitet eller flera kombinationer av intensiteterna är enligt Dabrowski en form av talanger människor får leva med. Min inställning som pedagog och förälder är att då får vi lov att lära oss hantera det. I vissa barns fall kan dessa intensiteter bli starka och som förälder och pedagog måste vi tala om och göras medvetna om verktyg för att hjälpa barnen att få utveckla sina förstärkta talanger utan att må dåligt. Det är ju meningen att barn ska må bra och få använda sin kapacitet som vuxna för att berika samhället med sina förmågor.

Barn med särskild begåvning uppvisar även talanger inom de områden som Dabrowski beskriver. Det finns särskilt begåvade barn som kan hantera sina kroppar och händer på ett ovanligt välutvecklat sätt tidigt. Det finns barn som hittar på otroliga berättelser och teser med hjälp av sina förmågor att fantisera/visualisera. Det finns barn som känslomässigt engagerar sig starkt i världsfrågor eller uteliggarens situation tidigt i livet eller regler vid lekar på skolgården. Det finns barn som inte kan ha kläder i vissa material eller upplever lukter och smaker så starkt att det påverkar deras beteenden i hemmet eller i ett klassrum eller i en matsal. Det finns barn som i sin hjärna konstant processar olika fakta och har möjlighet och önskan att få göra det extra ofta och extra fort/långsamt eller med fördjupning. Denna gång talar jag utifrån exempel ur litteratur och film om huvudroller och biroller som skulle kunna gå under dessa intensiteter. Jag talar om hur vi vuxna pedagoger och föräldrar kan tillmötesgå talangerna och förmågorna barnen har genom rätt bemötande, flera metoder och öppenhet för vägar till utveckling och lärande och för det tredje hur vi kan uttrycka oss med välformulerade fraser som får talangerna att blomstra.


Anna Arvsten, leg. pedagog

Eklektiker som ständigt uppdaterar sig med forskning och alla metoder som kan hjälpa elever till utveckling och framsteg. Har över 20 års erfarenhet av aktiv tjänst som klasslärare, ämneslärare och mentor för mellan 20-30 barn i klasserna. Arbetat i alla årskurser från åk 1-9 i fyra socioekonomiskt skilda områden inom två av Sveriges största kommuner. Aktiva fältstudier som ligger till grund för tankar och metoder jag använder och alltså innebär beprövad grund i dess rätta bemärkelse.

Föreläser, bloggar, handleder, konsulteras och författar numera böcker i ämnet skola, undervisning, bemötande av barn för framgång både resultatmässigt och för välbefinnande.

www.utbildningsarsenal.weebly.com
utbildningsarsenal@gmail.com

En reaktion på “Föreläsare: Anna Arvsten

  1. Pingback: Särbegåvning gör att du upplever allt så mycket intensivare. Var det särbegåvningen som ledde till mina självmordstankar?andebark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *