Föreläsare: Anita Kullander

Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”
Kullander
Anitas föreläsning syftar till att
svara på följande frågor:
Vad är särskild begåvning (särbegåvning)?
Är särbegåvning en diagnos?
Hur vet man att det är särbegåvning?
Hur mäter man särbegåvning?
Måste man göra ett begåvningstest för att vara säker?
Vad behöver ett särbegåvat barn?
Vad har skolan för skyldigheter?
Samt de frågor som åhörarna har.

Ta gärna med läsplatta e.dyl. för att få tillgång till digital åhörarkopia under föreläsningen.

 

Anita Kullander, leg. psykolog, har varit verksam inom förskola, skola och gymnasium sedan 1992. From. 2014 föreläsare och konsult med fokus på att förmedla kunskaper om särskild begåvning (särbegåvning) samt erbjuda stöd och fortbildning till familjer, skolpersonal, psykologer och inte minst till beslutsfattare på olika nivåer.
Publicerad i:
– Specialpedagogisk Tidskrift nr 2, 2013 – Tema: Särbegåvning
– Socialmedicinsk Tidskrift nr 2, 2014 – Se mig också!     Om särbegåvades utsatthet.

– Tidskriften Elevhälsa nr 4, 2014 – Temanummer: Hemmasittande elever. Gothia Fortbildning

Dessutom var Anita sakkunnig i Skolverkets projektgrupp med uppdrag att utarbeta ett särskilt stödmaterial för arbetet med särskilt begåvade elever.

Pågående uppdrag: Sakkunnig och utbildare i Framtidsmuseets och Borlänge kommuns fleråriga samarbetsprojekt kring särskild begåvning och stimulansundervisning.

Filer (åhörarkopia låg enbart uppe t.o.m. mån 161121):
Anita Extramaterial

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *