Brainchild Pro (yrkesverksamma)

Brainchild Pro 21a november är nu fullbokat. För att bli uppsatt på reservlista, maila daniella.as@tekniskamuseet.se.

Livesändning: https://www.youtube.com/user/AndreasHillergren/live

Program:PRO

08:00 Frukost serveras (eventrummet, bredvid restaurangen)

08:30 Introduktion till särskild begåvning – ”Utanför ramarna”.
Anita Kullander, leg. psykolog, Filurum-grundare.

09:30 Skollagen och Skolverkets stödmaterial.
Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare.
Medförfattare till Skolverkets stödmaterial.

10:45 Identifiering och psykologtestning.
Nina Elfström, leg psykolog och Linda Ankartjärn, leg. psykolog.

12:00 Lunch (eventrummet, bredvid restaurangen)
Mer information publiceras senare.

13:00 Specialpedagogik och handlingsplan.
Pia Rehn, ped.mag, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

13:50 Med rätt att utmanas i en skola för alla – Karlstads arbete med särbegåvning.
Annika Thyberg, matematikutvecklare och förstelärare i Karlstads kommun.

14:50 Eftermiddagskaffe (eventrummet, bredvid restaurangen)

15:15 Frågepanel. (till ca kl. 16)
Med alla föreläsare som har möjlighet att närvara.

(titta tillbaka senare för uppdateringar)

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Välkomna!

Ursprunglig presentationstext:

Nytt för höstens upplaga av Brainchild är att vi har måndagen avsatt för yrkesverksamma inom skolvärlden – såväl pedagoger som skolpolitiker, rektorer m.fl. Från förskola till gymnasium. Boka in datumet i kalendern redan nu! Frukost serveras från kl. 8 och första föreläsningen börjar 8:30 (sista beräknas sluta kl. 16).

Antalet platser är begränsat- anmäl dig redan idag via denna länk (OBS! Fullbokat).

Frågor som vi vill ge dig svar på:

*Varför och hur ska särbegåvade elever identifieras och stödjas i klassrummet?
*Vilka krav ställs i den nya skollagen?
*Hur kan Skolverkets stödmaterial användas?
*Vilken hjälp och stöd går att få från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)?
*Hur kan handlingsplaner användas på olika nivåer och vad innebär den handlingsplan för kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram?
*Vilka kan hjälpa med att höja kompetensen på hela arbetsplatsen?

GCP informationsblad (bl.a. om kostnadsfri presentation i er skola)
Inbjudan GCP utbildning och rektorsträff (Stockholm, 2017)