Föreläsare: Linda Ankartjärn och Nina Elfström

Begåvningstestning

bellcurve

Att som förälder besluta om barnet ska testas är inte det lättaste då det även bland psykologer råder delade meningar om i vilka lägen testning är motiverat. Psykologerna Linda och Nina har i sina yrkesroller sett hur testning har gjort stor nytta för många särskilt begåvade barn och kommer, med exempel från verkliga livet, att berätta om anledningar att initiera en utredning och vilka fördelar de ser med att låta testa sitt barn.

Du kommer få information om WISC – ett brett använt och erkänt begåvningstest som ger en detaljerad begåvningsprofil. Du får dessutom höra om hur testresultatet kan användas i skolan för att förbättra barnets situation.

Två anonymiserade röster från föräldrar som låtit testa sina barn:

”Resultatet var verkligen omtumlande, men gjorde så att många pusselbitar till sist föll på plats” 

”Skolan får inte begära testning för att göra anpassningar, men vi fick ett helt annat bemötande från rektor och lärare efter att vi hade svart på vitt att särbegåvningen inte bara var något vi hade inbillat oss”

Linda Ankartjärn

Linda Ankartjärn är legitimerad psykolog och verksam som skolpsykolog, där hon främst
gör begåvningsutredningar, samtidigt som hon arbetar på en privat mottagning i Hornstull.

Linda har sedan tidigare erfarenhet som barnpsykolog inom ”första linjens” psykiatri.


Nina Elfström
är legitimerad psykolog med erfarenhet från att ha arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Är nu anställd som skolpsykolog i Sollentuna kommun. Driver även en mottagning för särbegåvade. Nina Elfström

Mer info på psykolognina.wordpress.com. Medförfattare till boken “Anknytning. Om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn” av Kay Karlsson. Arbetade tidigare som journalist i 12 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *