Information om Filurum

Filurums nätverk, som består av drygt 2000 föräldrar och professionella, ordnar kontinuerligt träffar med syfte att utbyta erfarenheter och inte minst erbjuda de särskilt begåvade barnen möjligheter att träffa likasinnade.

Filurum har även flera hemliga grupper på facebook för olika kategorier: Föräldrar med särskilt begåvade barn, pedagoger, psykologer, ungdomar och vuxna. Skriv ett mail till konsult@filurum.nu och berätta lite om dig själv. Du kommer sedan att erbjudas telefonkontakt med en av Filurums konsulter som dels kan ge direkta råd och stöd men också informera om de olika grupperna.

Observera att Filurum drivs ideellt på konsulternas fritid, så det är vanligtvis flera veckors kötid innan en konsult kontaktar dig. Vill du redan idag diskutera eller läsa om särskild begåvning så kan du besöka Filurums öppna facebookgrupper Filurum Sverige och Filurum för Alla.

Notera att denna informationssida inte är officiell utan ligger under Brainchild. Filurums egen hemsida finner du här.